Anmälan om diskriminering

Vad gör man om man har blivit diskriminerad? Om du tror att du har blivit diskriminerad så kan du göra en anmälan om diskriminering till någon av alla antidiskrimineringsbyråer som finns i Sverige. Lättast är att göra anmälan om diskriminering hos den diskrimineringsbyrå som finns närmast där du bor. En lista på antidiskrimineringsbyråer som finns i Sverige hittar du här!

När du har gjort anmälan om diskriminering kan antidiskrimineringsbyrån exempelvis hjälpa dig med att prata med den som har makten där diskrimineringen skett. Om man vill kan man få hjälp att ta sin anmälan om diskriminering till domstol. Diskrimineringslagen säger att den som i domstol bedöms ha blivit diskriminerad har rätt till diskrimineringsersättning av den som utfört diskrimineringen. Att få skadestånd för att man har upplevt diskriminering tar inte bort upplevelsen, men det kan göra att man känner rättvisa om du får veta att det som gjorts mot dig varit fel. 

I Sverige är det myndigheten Diskrimineringsombudsmannen som övervakar att diskrimineringslagen följs. Detta genom att göra kontroller av olika platser i samhället samt ta ärenden om diskriminering till domstol. 

Bilden visar två vågskålar som symboliserar rättvisa och jämlikhet
Den här artikeln har skrivits med hjälp av Malmö mot Diskriminerings metodmaterial Rätt åt dig! Malmö mot Diskriminerings hemsida hittar du här! 

Vad gör en antidiskrimineringsbyrå?

Sveriges antidiskrimineringsbyråer berättar!

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml