Antisemitism inom våldsbejakande extremism

Antisemitism är en form av rasism. Ordet antisemitism betyder diskriminering, hat och förakt mot judar och judendom. Du kan hitta exempel och uttryck för antisemitism inom våldsbejakande extremism miljöerna.

Antisemitsim inom våldsbejakande extremism 2

Davidsstjärnan är en symbol för judendomen. På bilden ovan är stjärnsymbolen överstruken, som ett tecken på antisemitism och förakt mot religionen.   

Judar har en lång historia kring att kopplas samman med konspirationsteorier om världsomfattande makt, och är en grupp som utsätts för mycket misstro och diskriminering, både i Sverige och resten av världen. Antisemitism inom våldsbejakande extremism är inget undantag, vi kan koppla ihop antijudiska fördomar med alla de tre våldsbejakande miljöerna; den autonoma vänstern, vit makt miljön och inom religiöst profilerad extremism.

Antisemitism inom våldsbejakande extremism - vänsterautonoma miljön 

När vi pratar om antisemitism inom våldsbejakande extremism så tänker vi ofta direkt på nazistiska grupper och Förintelsen under andra världskriget. Men antisemitism är så mycket mer än öppet och tydligt judehat och folkmord. Inom den autonoma vänstern är judehat ofta förklädd till kritik mot landet Israel där majoriteten av befolkningen är judar, eller så märks den av när konspirationsteorier om judisk världsmakt kopplas ihop med vänsterns idéer om antikapitalism och antiimperialism.

Vid demonstrationer mot Israel och deras förda politik kan vi ofta hitta antijudiska bilder, slagord och konspirationsteorier. Antisemitismen inom vänsterextremism bortförklaras ofta med att det är kritik mot staten Israel och deras politik, inte hat mot judar. Att kritisera Israels politik och diskriminering av den palestinska befolkningen är inte antisemitism. Men det händer att debatten kring Israel blandar in hat och fördomar mot judar, eller att judar utanför Israel får stå till svars för handlingar som staten Israel utför. Då kan vi klassa det som uttryck för antisemitism.

Antisemitism inom vänsterextremismen är oftast inte ett öppet och tydligt hat mot judar. Istället ser vi antisemitismen i en tro på och i spridande av teorier kring judiska världskonspirationer som styr världsekonomin och i antijudiska fördomar och fientlighet mot judar i debatter kring Israel-Palestina konflikten.

Antisemitism inom våldsbejakande extremism - vit makt miljön 

Inom den rasideologiska miljön är antisemitism oerhört närvarande, och det är kanske det mest uppenbara exemplet på antisemitism inom våldsbejakande extremism. Förföljelsen av judar under nazitiden och folkmorden under Förintelsen är väldigt tydliga exempel. Antisemitismen är central inom vit makt miljön, och judar anses vara del av alla världens problem.

Antisemitism inom våldsbejakande extremism 3

Bild från koncentrationsläger i Tyskland under nazisternas förintelse av judar under andra världskriget.  

Nazister och rasideologer förklarar allt de ser som dåligt i samhället med antisemitiska konspirationsteorier. Inom vit makt rörelsen finns all sorts rasism, men historiskt sett har judar varit extra utsatta. Antisemitismen kan visa sig i allt från spridandet av fördomar och konspirationsteorier till mer öppet antisemitiska kampanjer då man exempelvis sätter upp affischer eller demonstrerar utanför synagogor. Antisemitismen kan vara fysiskt våld och attacker på judar. Både verbala och fysiska attacker mot judar och judiska institutioner är vanliga från vit makt miljön. 

Förminskning eller förnekelse av Förintelsen är också vanlig inom vit makt rörelserna, och det påstås att Förintelsen är något som judar hittat på för att vinna ekonomiska fördelar och stöd för Israel. Den idén förstärker myten om att judar har makten att styra världen från kulisserna. Ett mer nutida exempel på konspirationer om att judar manipulerar världen är att 11 september attacken i New York planerades av judar för att skapa ökat stöd för Israel från amerikaner och få USA att attackera deras fiender.

hets mot folkgrupp

Visste du att? - Hets mot folkgrupp

Lagen om hets mot folkgrupp uppstod och trädde i kraft i Sverige på grund av antisemitism. 1948 infördes lagen ”Lex Åberg” för att stoppa hatpropaganda mot judar som spreds av Einar Åberg, som var en känd judehatare och nazistsympatitör i Sverige. Lex Åberg har blivit till dagens brottsrubricering hets mot folkgrupp. Hets mot folkgrupp är att offentligt sprida uttalanden eller budskap som hotar eller är nedsättande om en grupp på grund av etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller sexuell läggning.

Antisemitism inom våldsbejakande extremism - religiös profilerad extremism 

Judendom, kristendom och islam kan beskrivas som syskonreligioner till varandra (de brukar kallas de tre Abrahamitiska religionerna). Den äldsta av de tre är judendomen och judendomens relation med islam och kristendom har inte alltid varit helt problemfri. Antisemitism kan du hitta inom både kristendom och islam. Inom kristendomen kan man spåra judehat ända från kristendomens födelse, bland annat eftersom judar anses skyldiga till Jesus död. Under medeltiden blossade judehatet upp i det kristna Europa, och lagar som diskriminerar judar skapades. I jämförelse med kristna länder så har de muslimska historiskt sett varit mer toleranta mot judar. Den moderna antisemitismen som utvecklades i Europa spred sig till arabiska länder och idag anses antisemitism vara ett stort problem också i länder med muslimsk majoritet i Mellanöstern och Nordafrika. 

Islamiska religiösa skrifter innehåller påståenden om judar, både negativa och mer toleranta, och dessa påståenden används i antisemitisk propaganda. Våldsbejakande islamister menar ofta att judar alltid varit fiender till islam och att islam endast försvarar sig mot den judiska attacken. Antisemitism fanns i mellanöstern innan den judiska staten Israel grundades 1948, men det blev ännu mer antisemitism i och med grundandet av Israel och de krig och konflikter som följt. Extremistgrupper med islamisk profil har tagit till sig antisemitiska idéer för att stärka sina argument. Flera terrordåd från Islamister i Europa den senaste tiden har kopplats till antisemitism. 

Viktigt att känna till angående antisemitism bland religiösa grupper idag är att den inte kan kopplas till enbart en specifik religion. Om man tittar på förekomsten av antisemitism i olika länder så är det tydligt att andra faktorer spelar större roll för hur mycket antisemitism som finns, exempelvis kön, ålder, utbildning eller hur politiken ser ut i det landet man bor i.

Antisemitism inom våldsbejakande extremism finns alltså synlig på olika sätt i alla de tre extremistmiljöerna, och även i samhället i stort.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml