Att lämna en våldsbejakande grupp

De allra flesta som går in i en våldsbejakande organisation vill förr eller senare lämna organisationen. Det är få som blir kvar hela sitt liv. Precis som det ser olika ut när någon blir en del av en sådan grupp, skiljer det sig också i hur det är för olika personer att lämna en våldsbejakande grupp. Det som de flesta har gemensamt är att det tar tid innan man känner sig helt fri.

Att lämna en våldsbejakande grupp är oftast inget problem i sig. Det svåra är att jobba med sig själv.

Det är oftast inget problem i sig att lämna en våldsbejakande grupp. Börjar du tvivla vill inte organisationen/gruppen ha dig kvar då de vill ha ett hundraprocentigt engagemang från sina medlemmar. Av den anledningen får den som lämnar oftast vara ifred när de väl tagit steget. Problemen kommer först om du offentligt går ut och berättar om ditt medlemskap och din tid i organisationen.

Den som valt att lämna en våldsbejakande grupp kan ibland ha en hotbild över sig. I de fallen är det polisen som avgör om hoten är så allvarliga att du behöver skyddad identitet. Detta är dock väldigt ovanligt och inget du själv kan begära. 

En trappa

Steg för steg

Det svåra med att lämna en våldsbejakande grupp kommer oftast när det blir dags att jobba med sig själv och sina tankar. Det tar månader och ibland år att arbeta bort åsikter och föreställningar som en lärt sig under tiden i organisationen. 

Precis som det går steg för steg att bygga upp sin ideologi så behöver det tas steg för steg för att väl bli av med den. Att lämna en våldsbejakande grupp går att likna med att gå nerför en trappa. Det är också viktigt att fylla dagarna med något annat, annars finns risken för att gå tillbaka eller välja en annan destruktiv bana.

Stöd på vägen

Somliga klarar att hantera avhoppet själva men de allra flesta behöver stöd på vägen. För en del är det skönt att prata med en person som varit i samma situation och därmed förstår vad en går igenom. Det finns organisationer där det jobbar coacher som själva varit med om att lämna en våldsbejakande grupp som idag arbetar med att stötta andra. Här kan du hitta mer information om var du eller någon du känner kan få stöd.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml