Censur av internet?

Pågår det en censur av internet? Vad är censur och varför tas inlägg bort från sociala medier? Det är inte konstiga frågor att ställa sig eftersom sociala medier är en stor del av mångas vardag och en del material tas bort därifrån på vad som kan verka som oklara grunder. Är det så att det sker en censur av internet? 

Vad är censur?

Censur är ett negativt laddat ord som egentligen innebär att information, åsikter eller informationskanaler, som exempelvis en särskild nyhetssida, förbjuds på förhand. Det är olagligt med censur enligt svensk grundlag. Det betyder att svenska staten inte får hindra material från att publiceras, men det betyder inte att material inte kan tas bort i efterhand om det visar sig bryta mot någon annan lag.

Skapar sociala medier censur av internet?

Internet och sociala-medieföretag som exempelvis Google, TikTok, Twitter och Facebook anklagas ibland för censur av internet. Vissa säger att stora medieföretag är en del av etablissemanget, alltså en del av en sorts elitgrupp, som har mycket makt i samhället och som kontrollerar medborgarna. Vissa konspirationsteoretiker hävdar dessutom att de stora medieföretagen styrs av hemliga ondskefulla grupper. I själva verket bestämmer företagen till stor del själva vad som inte är okej att publicera på deras plattformar och har rätten att ta bort vilka inlägg de vill, utan inblandning från staten. De fokuserar på att tjäna pengar och vill inte kontrollera användare för annat än att få oss att fortsätta använda deras produkter. 

Ofta handlar reglerna på plattformarna om att du inte får visa för mycket nakenhet och att du inte får lägga ut bilder som visar eller uppmanar till våld. Regler ring nakenhet gäller särskilt om du är under 18 år då det skulle kunna vara sexuell exploartering av barn om plattformarna låter det spridas. Företagen har oftast inte möjlighet att granska alla inlägg på sina plattformar. Om inlägg rapporteras som stötande av många användare tas de ofta ner utan en noggrann granskning, vilket självklart ibland kan leda till orättvisa beslut och en känsla av censur av internet.

Person står med stirrande blick med munkavel och med händerna bakom ryggen

Finns det lagar som innebär censur av internet?

Det finns vissa svenska lagar som kan tolkas som censur av internet, där det faktiskt har bestämt att vissa saker ska vara olagliga. Det görs alltså undantag från yttrandefriheten. Det är inte lagar som bara gäller på nätet utan det gäller i hela samhället, men på nätet blir sociala-medieföretagen skyldiga att ta bort och förhindra att vissa inlägg sprids. Dessa lagar förbjuder inlägg som

  • Uppmanar andra till våld
  • Är hets mot folkgrupp eller olaga hot
  • Sprider instruktioner för att begå terroristbrott
  • Är bilder som visar sexuellt våld 
  • Är videor som visar grovt våld mot människor eller djur
  • Är inlägg som strider mot upphovsrätten eller är identitetsintrång
  • Nakenbilder på minderåriga 

Att förbjuda denna sorts inlägg klassas alltså inte som censur av internet eftersom det rör sig om specifika situationer och har att göra med saker som är olagliga även utanför internet. Skulle materialet finnas kvar på nätet kan det innebära kränkningar och stort obehag för de som utsätts eller vara en fara för allmänheten. Trots detta så följs inte alltid lagarna av alla plattformar eller sidor.

 

Är du fri att sprida dina åsikter eller stoppas du av censur av internet?

Åsikter får spridas fritt enligt svensk lag, både fysiskt eller på internet. Undantag görs dock om åsikterna är djupt kränkande, innebär hets mot folkgrupp eller uppmanar andra till våld. Ibland tas inlägg bort på sociala medier på ett sätt som kan kännas felaktigt och censur av internet ska inte göra att du inte får göra din röst hörd. Däremot kan det vara bra att tänka på hur det du skriver och sprider påverkar andra och komma ihåg att något du tänker på som ett skämt kanske inte uppfattas så av alla. Det är också bra att vara medveten om att du kan bidra till ett extremare eller snällare onlineklimat. 

Om någon kommenterar på dina inlägg eller sidor så är det inte heller censur att ta bort deras kommentarer. Det kan uppstå hetsiga debatter om att det skulle vara censur av internet när privatpersoner eller moderatorer raderar kommentarer som kanske inte är brottsliga i lagens mening. Rätten att uttrycka sin åsikt betyder dock inte att det är censur av internet att någon inte vill ha dina åsikter på sitt inlägg, i ett gemensamt forum eller en grupp som har egna regler för vad som får postas. Även om det kan kännas tråkigt att inte få bemöta eller kommentera vad du vill var du vill, så kan du använda din egna plattform för det istället. 

Dator med texten "be kind" på skärmen

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml