Den vänsterextrema miljön

Våldsbejakande extremism delas ofta in i tre huvudgrupper:

  • Högerextrema grupper (eller vit makt-miljön) 
  • Vänsterextrema grupper (eller autonoma miljön)
  • Religiöst profilerade grupper 

Här samlar vi information om den vänsterextrema miljön.

Den vänsterextrema miljön

Den autonoma miljön (ibland också kallad vänsterextremism) är ett gemensamt namn för grupper på den yttersta vänsterkanten som har en antidemokratisk och ibland också våldsbejakande agenda. Autonom betyder självstyre och en grundläggande idé inom de autonoma rörelserna är anarkism, det vill säga att man vill ha ett samhälle som bygger på frivilligt samarbete mellan individer istället för en statsmakt och överordnande ledare. 

De autonoma grupperna ser framförallt sin fiende i samhället i stort och inte inom olika folkgrupper. Därför är våldet i de våldsbejakande autonoma grupperna oftast inte riktat mot enskilda individer utan mot till exempel polisen, multinationella företag och staten som företeelse.

Autonom extremism i Sverige idag

Den våldsbejakande och våldsutövande delen inom autonoma extremistiska grupper har minskat under senare år. Experter ser däremot en risk för att en allt mer intensiv debatt kring till exempel djurrätt och klimat kan göra att den våldsbejakande autonoma rörelsen växer igen. 

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml