Extremister värvar medlemmar

Extrema och våldsbejakande grupper har funnits i Sverige under lång tid, och rörelserna har alltid försökt locka till sig nya medlemmar. När extremister värvar medlemmar idag använder de i stor utsträckning internet för att nå ut med sina budskap och rekrytera. 

Förutom egna hemsidor och grupper på sociala medier där likasinnade kan ta del av artiklar, filmer och memes, så arbetar de också aktivt genom att scanna av sociala medier efter personer som de tror de kan gå att locka in i sina grupper. Extremister värvar medlemmar på platser där de hoppas att målgruppen finns och jobbar med riktade insatser i hopp om att värva en ny medlem.

 

Två tummar upp

En like i taget

När extremister värvar medlemmar letar de upp möjliga personer att värva genom att titta på hur personer uttrycker sig online för att se om det finns någon öppning till att börja bearbeta personen. Närmandet sker sedan gradvis. När extremister värvar medlemmar börjar de ofta sin kontakt genom virtuella ryggdunkar och likes för att sen gå över till att presentera sina egna idéer. Dessa idéer är många gånger konspiratoriska och ser på samhället på ett väldigt svartvitt sätt.

Extremister värvar medlemmar genom att försöka få igång en diskussion, efter det börjar de dela mer extrema tolkningar och texter, för att se om personen de vill värva hänger på deras ideologi och världssyn. När kontakten väl finns kan de gå vidare och bjuda in till fysiska träffar för att ytterligare stärka banden till personen.

Egna kanalen är viktig

När extremister värvar medlemmar är gruppernas egna sidor en viktig kanal för rekrytering. Dessa sidor kan vara både slutna och öppna. Där vill de ha full kontroll över vilka som släpps in och att de som är med följer gruppens tankar och idéer. På dessa sidor blir det lätt för gruppen att pumpa ut sin propaganda och påverka läsarna i den riktning de önskar.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml