Vem går med i en extremistgrupp?

Anledningar till att en person lockas av och väljer att gå med i en extremistgrupp är nästan lika många som det finns individer i grupperna. Det finns saker som ökar risken att dras in, här nämns några sådana saker men kom ihåg att alla är olika och det finns inte bara en anledning till varför individer väljer att gå med i en extremistgrupp.

Grupptryck

Kompisar eller andra personer som står mig nära har ett stort inflytande på de val jag gör. Har jag föräldrar som förespråkar politisk eller religiös extremism ökar risken att jag själv väljer att gå med i en extremistgrupp. Om jag har vänner som är aktiva i en våldsbejakande grupp är det mer troligt att jag också ansluter mig. 


Utanförskap

En nalle med en skylt där det står "looking for a friend"

Att tillhöra en gemenskap är viktigt för alla människor. Vi letar alltid efter ett ställe att känna oss välkomna på. Detta är de extrema grupperna duktiga på att utnyttja och de lockar ofta till sig personer som känner sig utanför. Alla som känner sig ensamma kommer inte att gå med i en extremistgrupp, men de som värvar till sådana grupper är duktiga på att få oss att känna att vi hör hemma där. 

Personliga egenskaper

Vi är alla olika och dras till olika saker. Vilka vi är förändras också under livet och påverkas av allt vi är med om. Vi kanske upplever svåra saker under våra liv som gör att vi blir extra sårbara för att gå med i en extremistgrupp. Exempel kan vara att ha en våldsam förälder, ha växt upp i en konfliktzon eller förlorat någon närstående.


Spänningssökande

Person gör en volt från en bro ner i vattnet

Många som väljer att gå med i en extremistgrupp har först ingen eller liten kunskap om vad gruppen står för men lockas av miljön, spänningen och det olagliga. Efter ett tag blir en mer och mer indragen i samtal om ideologi eller religion och en blir så småningom allt mer radikaliserad. Att söka spänning kan vi göra på många olika håll utan att gå med i en extremistgrupp.


Polariserat samhällsklimat

Stora klyftor mellan människor och grupper ökar risken för ett “Vi mot Dom”-tänkande. Att ställa människor mot varandra är grundläggande drivkrafter för extremistiska grupper. Har jag redan en känsla av att världen eller “dom andra” är emot mig och jag då hittar en grupp där många tänker likadant, då är kanske inte steget lika stort för att gå med i en extremistgrupp.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml