Identitet och självkänsla

Identitet och självkänsla, hänger det ihop? Ja, eftersom hur du ser på dig själv och den du är påverkar din självkänsla. Vi ska här gå lite mer på djupet kring identitet och självkänsla!

God självkänsla

Du har god självkänsla om du vet att du är värdefull och bra som du är. Till skillnad från självförtroende, som är tron på att du är bra på något, så handlar självkänslan om ditt värde oavsett vad du presterar. 

Om du har god självkänsla har du lättare att hantera om du gör något fel eller gör något som inte blev så bra, du vet att ditt värde är detsamma ändå. Om du har låg självkänsla bryr du dig antagligen mycket om vad andra tycker om dig, och du kanske mår dåligt eller klandrar dig själv om du gör något som inte blev så bra. En person med god självkänsla har oftast lättare att säga nej till något som andra säger åt den att göra, medan en person med låg självkänsla kan ha svårare för att säga nej och kanske istället gör saker som den egentligen inte vill. 

 

Person håller upp handen som för att säga stopp

Vad påverkar vår identitet och självkänsla?

Att ha en god självkänsla påverkas av många saker. Alla människor har ett behov av att känna gemenskap med andra, och att få bekräftelse och respekt. Det är en del i att vara människa. Identitet och självkänsla är sammanlänkade och påverkar varandra. Eftersom vår identitet växer fram i relationen till andra är det svårt att skapa sig en självkänsla som är helt oberoende av vad vi tror att andra tycker och tänker om oss. Självkänslan kan bli låg om man inte blir tillräckligt sedd under uppväxten, exempelvis om du har vuxit upp i en otrygg hemmiljö, eller med vuxna som inte hade tid för dig. Om du bara får beröm och uppskattning när du lyckats bra med något, eller om någon säger till dig att du inte duger, kan det också bidra till en låg självkänsla. 

Självkänslan är inte bestämd. Den kommer inte alltid vara på ett visst sätt utan den kan gå upp och ner under livet, och variera beroende på vilken situation du befinner dig i. 

 

Vår identitet och självkänsla skapas alltså i våra relationer till andra som till exempel våra vänner, syskon och föräldrar. Att ha en stark identitet betyder att du vet vem du är, dina åsikter, egenskaper och din egna personlighet. Du är dig själv och står för den du är. 

Då identiteten och självbilden skapas från att du är barn, i dina relationer med andra, är det inte alltid lätt att få en stark identitet och en god självkänsla. Din identitet och självkänsla kan bli bräcklig, alltså oklar och skör, om du blir behandlad på ett sätt av andra som du kanske inte känner stämmer överens med vem du är. Blir du utsatt för mobbning eller kränkningar, eller på andra sätt känner att du måste anpassa eller bevisa dig för att passa in kan det också bidra till en sämre självkänsla. 

 

barn som håller i såpbubbla

Extremism, identitet och självkänsla

Identitet och självkänsla är viktigt för att vi människor ska må bra, klara av motgångar, och våga säga nej till att göra saker vi inte vill. Extremistiska och våldsbejakande grupper är ofta duktiga på att skapa en känsla av grupptillhörighet och identitet. Det gör de bland annat genom att uppmuntra och bekräfta sina medlemmar och skapa roller där de kan känna sig sedda och betydelsefulla. Ofta skapar dem en vi mot dem-känsla och känsla av tillhörighet genom att ge andra grupper skulden för saker som känns jobbiga och problem i samhället. Dessutom är de också bra på att skapa grupptryck och utnyttja personer som har svårt att säga nej. Personer med bräcklig identitet och självkänsla har därför större risk för att hamna i eller lockas in i extremistiska våldsbejakande grupper. 

 

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml