Lär dig mer om våldsbejakande extremism!

Våldsbejakande extremism brukar delas in i tre grupperingar: högerextremism, vänsterextremism och religiöst profilerad extremism. Men, verkligheten är inte alltid lika enkel, och ibland passar inte alla radikaliserade personer in i någon av dessa kategorier. 

Vissa radikaliserade personer har tagit till sig idéer från flera olika ideologier, vissa verkar inte passa in i någon av de vanliga extremistiska grupperingarna och kan ha kommit på sin egna ideologi, och vissa byter och ändrar sina idéer. Även om en ideologi kan verka föränderlig eller ospecifik, kan hotet från övertygade personer fortfarande leda till skada för dem själva, andra människor eller samhället. Så för att vi inte ska fastna allt för mycket vid ibland snäva kategorier, utan kunna se och uppmärksamma även andra strömningar och våldsbejakande beteenden, går vi här in på flera typer av extremism, samt ger dig fördjupningar kring aspekter och ideologier från de våldsbejakande miljöerna - så att du kan få en djupare förståelse för vad våldsbejakande extremism är och innebär.

Klimat- eller djurrättsextremism

Inom klimat och djurrättsextremism anser man att man bör använda alla medel möjliga för att skydda djuren och miljön. Syftet är därmed att få bort att verksamheter som förstör klimatet och som utnyttjar djur. Att skada människor är i sig inte ett mål, men kan av vissa klimat- och djurrättsextremister accepteras om de tycker det är nödvändigt. Man brukar dela in klimat- och djurrättsextremister i antingen djurrättsextremister på vänsterkanten av den politiska skalan eller ekofascister på högerkanten. Som man kan utläsa av namnet består ekofascism av två delar; fascism, specifikt den form av fascism som uppkom under nazitiden på 1930-talet i Tyskland, och ett intresse för miljö, djurrätt, natur och ekologi. Du kan läsa mer om våldsbejakande djurrättsaktivism här!

Anti-feministisk extremism 

Inom den anti-feministiska eller misogyna extremismen ser man feminismen som ett hot mot männen och tycker att män behöver återerövra sin dominans eller makt över kvinnor. Ett exempel på anti-feministisk extremism är incel-rörelsen (incel= involuntary celibacy) där män beskyller kvinnor för sin ensamhet och brist på närhet eller sex. Incel-rörelsens måltavlor är därför oftast kvinnor, men även män som anses vara attraktiva, samt män som säger sig vara feminister har fallit offer för attacker, mord och våldtäkter från anti-feministiska eller misogyna extremister. Läs mer om incel-rörelsen här och misogyn eller anti-feministisk extremism här!

Bideln visar en mörk bakgrund med grafiska cirklar över i färgerna turkos, lila och orange

Rasideologin inom Vit-makt extremism

Den högerextrema vit-makt ideologin grundar sig starkt i tankar och idéer om ras. Enligt rasideologin som personer inom vit-makt rörelsen förespråkar finns det föreställningar om att människan kan delas upp i och rangordnas inom olika raser. Inom denna ideologin anser man att den ariska och germanska rasen är överlägsen andra raser och man eftersträvar ett samhälle som etniskt och kulturellt homogent, alltså likartat. Därför är man emot mångkultur och invandring från länder som inte betraktas ha en liknande etnisk och kulturell bakgrund som den egna, i vårt fall, svenska. De tror även att invandring gör att den svenska befolkningen är “utrotningshotad”. Dessa idéer från vit-makt kring rasideologi finns även inom kristna religiöst - profilerade grupper som exempelvis amerikanska Ku Klux Klan (KKK).

Religiös extremism blandat med vit-makt ideologi

Religiös extremism ingår i den religiöst profilerade extremistmiljön och innebär att man har en tro på att ens egna religion är överlägsen alla andra religioner och andras tro. För religiösa extremister finns det endast ett sätt att leva på och en tro som är den riktiga tron, vilket gör att religiösa extremister genom olika handlingar försöker att tvinga andra att tro på deras lära eller straffa dem som inte tror likadant som dem. Personer eller förespråkare för andra sätt att leva är måltavlor, exempelvis abortförespråkare eller HBTQI+ personer. Även troende inom andra religioner och symboler för andra religioner ses som måltavlor. Inom den kristna religiösa extremismen blandas ofta denna typ av extremism ihop med vit-makt ideologi (högerextremism), vilket leder till en ideologi som bygger på att man menar att det är guds vilja att man är religiöst och rasmässig överlägsen andra.

Anarkistisk extremism

Anarkistisk extremism är ett begrepp du kanske har hört talas om, och det hör ihop med den vänsterextrema autonoma extremismen där en grundläggande idé är just anarkism. Personer inom anarkistisk extremism är emot all form av styrning från staten och tycker att det inte borde finnas lagar, polis, folkvalda tjänstemän och politiker, eller personer som arbetar på uppdrag av staten inom kommun eller myndighet. Inom anarkistisk extremism är man också emot kapitalism och därmed kan också stora företag vara måltavlor.

Bideln visar en mörk bakgrund med grafiska cirklar över i färgerna turkos, lila och orange

Antisemitisk extremism

Antisemitism extremism innebär att man har ett hat riktat mot judar. På nätet idag sprids fördomar och konspirationsteorier mot judar på sociala medier, och extremistiska grupper sprider antisemitiska åsikter i sina handlingar och yttranden. Hatet mot judar finns både inom den högerextrema miljön, bland religiöst profilerade grupper, samt inom många konspirationsteorier. Detta har lett till både antisemitiska terrorattentat och hatbrott mot judar. Exempel på hatbrott mot judar är vandalisering av synagogor, hatiska uttalanden mot judar och hot och våld mot judiska personer. Här kan du lära dig mer om antisemitism inom våldsbejakande extremism.

Skolattacker 

Attacker och skjutningar på skolor händer då och då i vissa länder, bland annat i USA men det har även skett i andra länder runt om i världen, inklusive i Sverige. Som tur är hör detta inte till det vanliga. Men är en attack eller ett våldsdåd som utförs på en skola våldsbejakande extremism? Svaret är både ja och nej. En skolattack kan klassas som våldsbejakande extremism, men för att detta ska vara fallet behöver motivet till attacken vara ideologiskt utförd, alltså att man vill åstadkomma någon typ av samhällsförändring i och med sin våldshandling. Det finns skolattacker som har utförts på grund av att gärningspersonerna har samma ideologi och motiv som någon av de tre våldsbejakande extremistiska miljöerna, och andra gånger är det helt andra orsaker till att skolattacken sker, såsom en intern konflikt som inte handlar alls om ideologi. 

Kategorier inom våldsbejakande extremism

Samhället står i ständig förändring, och det samma gäller våldsbejakande extremistmiljöer. Det viktigaste är inte alltid att kunna definiera en miljö, rörelse eller radikaliserad individ in i en kategori. Istället kan det vara viktigt att förstå att verkligheten är komplex, och den gemensamma nämnaren för våldsbejakande extremism är just det att man är missnöjd med hur samhället ser ut och vill ändra det drastiskt, OCH samtidigt accepterar, förespråkar eller använder olika former av våld som metod för att skapa eller arbeta för sin tänkta förändring. I grunden handlar det om makt och kontroll, och att inte respektera människor som tänker annorlunda, eller demokratin.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml