Misogyn extremism

Miso·gyn [‑jy´n el. ‑gy´n] adjektiv ~t ~a: kvinnohatande                                           
Svenska Akademiens ordlista.

Vad är misogyn extremism?

Misogyn betyder kvinnohat och misogyn extremism kommer från generella misogyna idéer om kvinnors roll i samhället och tron att de är sämre än män på olika sätt. Misogyn extremism grundar sig i misogyna idéer med tankar om att alla kvinnor är manipulativa golddiggers som bara vill utnyttja oskyldiga män, att kvinnor är väldigt emotionella och därför inte är smarta eller kan tänka logiskt och att kvinnor bara finns till för sex och barnafödande. Dessa negativa föreställningar som finns om kvinnor i allmänhet leder till förakt och ibland också till våld riktat mot vissa kvinnor på grund av deras kön. Detta kan kallas för misogynt våld.

Bilden visar ett grupp av kvinnor som tittar sammanbitet och kraftfullt mot kameran

Misogynt våld inom extremistiska miljöer

Hur vanligt är misogynt våld i extremistiska miljöer? Misogynt våld och hot mot specifikt kvinnor är ganska vanligt i extrema miljöer. Våldet kan riktas mot både kvinnor i den extrema gruppen, mot närstående kvinnor till personer i en extrem grupp, eller mot kvinnor utanför gruppen som kan ses som måltavlor. Statistik visar också på att det är större risk att vi själva väljer att gå med i en våldsbejakande grupp om vi utsatts för våld eller sett en närstående, oftast mamma och eller syster, utsättas för våld i hemmet när vi var små.

Konsekvenser av misogynt våld och misogyn extremism

När våld ses som ett acceptabelt tillvägagångssätt för att uppnå politiska mål ökar i allmänhet risken för att det också ses som okej i andra situationer, som i nära relationer. Många våldsbejakande ideologier framhäver ett manligt krigarideal, där de vill att män ska vara starka och kunna använda våld för att få det de vill ha. Kvinnoidealet blir ofta då det motsatta, att de förväntas vara mer tillbakadragna och lyda männen. Det innebär att många kvinnor som finns nära extrema miljöer utsätts för misogynt våld från sin partner eller familjemedlem. 

Incels och andra misogyna rörelser

Misogyn extremism kopplas främst ihop med incel-rörelsen, som begått några uppmärksammade våldsdåd riktade främst mot kvinnor. Ordet incel står för ofrivilligt celibat, alltså att man inte får ha sex med en annan person trots att man vill det, och rörelsen finns främst i onlineforum för män som ser sig som misslyckade. Incel-rörelsen anses vara misogyn extremism då personer i rörelsen beskyller kvinnor för sin situation och i incelforum finns många misogyna tankesätt där kvinnor slutar ses som människor. Det finns dock också andra typer av misogyn extremism, både online och offline, som delar många tankesätt med incel-rörelsen men utan samma dåliga självbild och ofrivilligt celibat. Gemensamt för dem är att de delar liknande idéer kring kvinnor och män där de tycker att män ska vara starka och dominanta och kvinnor ska vara svaga och undergivna. Detta kopplas också ihop med flera misogyna tankesätt och konspirationer om kvinnor, feminism och politisk korrekthet som ett begrepp med nedvärderande klang. Dessa kvinnofientliga idéer används som ett sätt att rättfärdiga våld mot kvinnor som inte passar in i deras ideal - vilket kan bidra till misogynt våld och bli en del av misogyn extremism.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml