Olika övertygelser

Våldsbejakande extremister agerar alla utifrån en ideologi som de tror på. Vad är en ideologi då? Man kan säga att en ideologi är antaganden om hur verkligheten ser ut och vissa värderingar som anhängare till ideologin tar till sig. Även saker som vilka handlingar som är okej och inte okej att göra kan vara del av en ideologi. 

Extremistgrupper strävar för en gemensam ideologi som också hjälper till att hålla dem samman. Man brukar dela upp de olika ideologier som olika våldsbejakande grupper tror på i att antingen vara grundande i religion eller politik. Lite förenklat kan man säga att religiöst profilerade grupper har sina övertygelser från religiösa ideologier, eller som de tolkar eller anser vara religion, medans högerextrema eller vänsterextrema (autonoma) grupper drivs av en politisk ideologi.

Bilden visar en person som står vid en sjö i en solnedgång och tittar mot horisonten

Det är dock inte alltid så tydligt eller enformigt att en viss extremistgrupp bara har en religiös ideologi eller bara en politisk ideologi. Extremistgrupper kan också ha en blandning av religiös och politisk ideologi. Dessutom kan övertygelser om moral och värderingar som kopplas till ideologin också driva en extremistgrupp. Ofta leder olika övertygelser om vad som är “rätt” enligt gruppernas ideologi till att det spelar mindre roll hur de sedan försöker förverkliga det de tror på. 

Våra tankar om moral kan hindra oss från att använda våld om vi tänker att det är omoraliskt eller fel. Vår moraliska övertygelse fungerar dock inte alltid så. Man brukar kalla det att “målen helgar medlen”, alltså om syftet är “gott” är det okej att använda oschyssta medel och göra mindre moraliska saker, som att utsätta någon för våld, för att uppnå sina mål. Det är en orsak till varför våldsbejakande extremistiska grupper kan tänka sig att använda våld eller tvång för att uppnå de ideal som de vill åstadkomma. 

En stark ideologisk övertygelse om ett idealsamhälle som skiljer sig mycket från hur samhället ser ut idag kan leda någon till att radikaliseras in i våldsbejakande extremism. Det tillsammans med en moralisk övertygelse som är relativ, alltså exempelvis en uppfattning att det mesta är okej om det görs för en tillräckligt bra sak, ökar risken för att någon använder våld för sin övertygelse. 

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml