Personer som förändrat samhället

Att förändra med demokratiska medel

Det finns många människor som varje dag kämpar för att förändra samhället. Många av dessa kan ses som radikala, eftersom de vill driva igenom stora förändringar på kort tid. Ordet radikal kan ofta användas i en negativ mening, men egentligen betyder det bara att en person eller rörelse vill driva igenom stora, omfattande politiska och samhälleliga förändringar. Det är också viktigt att vi inte blandar ihop radikal med radikaliserad, som betyder att en person vill förändra samhället med våld. 

Vem som anses vara en radikal person eller vad som klassas som radikalt beror på kontext eller vilka normer som finns i samhället. Det kan skilja sig från land till land, och förändras över tid. I vår historia finns många exempel på radikala personer som varit viktiga för att leda utvecklingen framåt och skapat förändring i samhället utan att använda våld.

Några personer som förändrat världen

Rosa Parks

Radikal person Rosa Parks

Foto: Unknown author / Public domain

Rosa Parks var en afroamerikansk kvinna född 1913 som gått till historien för att hon inte följde de rasistiska lagar som fanns i USA. Den 1 december 1955 vägrade hon lämna plats åt en vit person på en buss. På den tiden gjorde det henne till en radikal person, och hon arresterades. Men hennes agerande startade en 381 dagar lång bussbojkott som ledde till ett domstolsbeslut där det bestämdes att det inte var okej att skilja svarta och vita passagerare åt.

Nelson Mandela 

Radikal person Nelson Mandela

Foto: Library of the London School of Economics and Political Science / No restrictions

Nelson Mandela levde i Sydafrika som ända fram till 1994 styrdes av apartheidlagar, alltså lagar som behandlar svarta och vita människor olika. Mandela kämpade för svartas rättigheter och satt många år i fängelse, eftersom han ansågs som en allt för radikal person. Han fortsatte ändå sin kamp vilket bidrog till att lagarna försvann och Nelson Mandela valdes senare till Sydafrikas president.

Vem är radikal idag?

Två personer i vår nutid som båda skulle kunna kallas för radikala personer är Malala Yousafzai från Pakistan och svenska Greta Thunberg.

Malala Yosafzei

Radikal person Malala Yousefzai

Foto: Southbank Centre / CC BY

Malala Yousafzai föddes 1997 i Swatdalen i Pakistan och är känd för sin kamp för flickors rätt till utbildning. Malalas kamp startade när hon började blogga om talibanstyret i Swatdalen. När Malala var 15 år sköts hon i huvudet av talibaner när hon var på väg hem från skolan, för att hon hade trotsat talibanernas förbud mot skolgång för flickor. Mirakulöst nog så överlevde hon.

Malala är ett verkligt exempel på att en enda person kan påverka och förändra den värld hen lever i.

Malala är idag en symbol för flickors rätt till utbildning. Vid 17 års ålder fick hon Nobels fredspris för sitt arbete mot förtryck av barn och unga samt för deras rätt till utbildning.  Malala är ett verkligt exempel på att en enda person kan påverka och förändra den värld hen lever i.

 

Greta Thunberg 

Radikal person Greta Thunberg

Foto: Anders Hellberg / CC BY-SA

Greta Thunberg är född 2003 i Stockholm och är idag en av världens mest kända klimataktivister. Den 20 augusti 2018 påbörjade Greta sin skolstrejk utanför Riksdagshuset i Stockholm, även känd som Skolstrejk för klimatet”. Strejken pågick varje dag fram till riksdagsvalet i september 2018 och därefter har hon strejkat varje fredag. Målet med strejken är att få svensk politik i linje med Parisavtalet (ett globalt klimatavtal med mål att minska utsläppen av växthusgaser och stödja de som drabbas av klimatförändringarna). Tack vare hennes och andra ungas engagemang har klimatfrågan blivit uppmärksammad världen över. 

Att anses vara en radikal person är inte alltid enkelt. Malala var nära att bli dödad av talibanerna och Greta Thunberg har fått utstå mycket hat och hot från grupper och personer som provoceras av hennes kamp. 

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml