Prata med andra

Att prata med andra människor är något vi gör dagligen. Vi debatterar, diskuterar och samtalar om stort och smått, i klassrummet, på sociala medier eller i vängruppen. Men kommunikation är inte alltid enkel, och ibland kan vi eller andra misstolka det som sägs. Det kan lätt uppstå missförstånd eller sluta med sårade känslor. Så hur kan vi prata med andra på ett bra sätt?

Vi börjar med att kolla på vad som är skillnaden på en debatt, ett samtal och en diskussion.

Debatt: En argumentation där de som pratar försöker övertyga varandra eller åskådarna om en viss åsikt. 

Diskussion: Ett samtal eller överläggning mellan människor om ett visst ämne för att gemensamt komma fram till något. 

Samtal: Utbyte av information mellan människor.

Nu när vi vet skillnaden på debatt, diskussion och samtal ska vi fundera på hur vi kan prata med andra på ett bra sätt. Målet är att vi, när vi ska prata med andra, visar respekt och förståelse för varandra även om vi kanske inte håller med varandra. Detta är extra viktigt i dagens samhälle där debatt- och samtalsklimatet blir allt mer polariserat, alltså mer uppdelat.

Nedan ser du några snabba tips för hur du kan prata med andra. Om du skrollar ner lite till får du också läsa mer om varje tips! 

Pratbubbla på rosa bakgrund

Prata med andra

Snabba tips!

Gör skillnad på sak och person.

Utgå från ett jag-perspektiv.

Låt alla prata till punkt.

Lyssna.

Visa respekt.

Prata med andra och gör skillnad på sak och person

Att göra skillnad på sak och person innebär att vi accepterar varandra även om vi inte håller med varandras åsikt. Vi kan tycka olika om något men ändå vara vänner. Det finns kanske vissa åsikter som vi inte håller med varandra om och det är okej. Det kan också finnas vissa åsikter som vi inte kan acceptera. Vissa åsikter kanske till och med gör att vi känner att vi inte vill umgås med de människor som har de åsikterna. Det är okej att känna så, det är däremot inte okej att vara elak eller bete sig respektlöst mot dessa människor. När vi pratar med andra måste vi alltid göra skillnad på deras åsikter och deras person, alltså fortsätta visa respekt. 

Prata med andra utifrån ett jag-perspektiv

Att utgå från ett jag-perspektiv innebär att vi berättar hur vi själva känner i olika situationer. Detta gör vi för att den andre ska förstå oss. Vi antar inte heller hur den andra känner eller hur den andra är som person. Att prata med andra utifrån ett jag-perspektiv blir också mindre provocerande. Om vi till exempel säger “Du är alltid så egoistisk” är det lätt att den andra personen blir arg eller ledsen. Detta eftersom vi påstår att personen är på ett visst sätt och det kanske inte alls personen håller med om. Om vi istället utgår från ett jag-perspektiv kan vi säga:

“När du gör så känns det som att du inte bryr dig om vad jag tycker”.

 

Om vi pratar med andra på det sättet säger vi bara det vi vet och är säkra på; våra egna känslor och upplevelser. Vi visar respekt men får ändå fram det vi vill säga. Det kan också göra det lättare för den andra personen att förstå hur vi känner och samtalet får en trevligare ton.

Prata med andra men låt alla prata till punkt

Vi alla har väl blivit avbrutna någon gång och det är ju faktiskt inte så kul. Dels kan det vara väldigt irriterande att den andre personen inte lät oss prata klart. Det kan också kännas som att den andre personen inte ens lyssnar på vad vi har att säga. Den känslan kan vara bra att tänka på så vi själva inte avbryter när vi pratar med andra människor. En annan nackdel med att avbryta varandra är att vi kan tro oss veta vad personen skulle säga men när vi avbryter kan vi missa viktiga delar i budskapet och därmed också tolka det fel. 

Ett rådjur bakom gräs som lyssnar

Prata med andra och lyssna

Ibland kan det kännas som att andra personer inte lyssnar på vad vi har att säga, som om de redan har bestämt sig för vad de tror att vi tycker. Detta kan vara irriterande och väldigt svårt att bryta. För att vi själva inte ska vara den personen så är det viktigt att lyssna på vad den andre faktiskt säger. Även om du känner personen väl och är säker på vad personen ska säga så kan du bli förvånad. Lyssna noggrant och försök förstå vad personen menar med det som sägs. På så sätt kan du också bemöta åsikterna på ett bra sätt och hålla samtalet relevant.

Prata med andra och visa respekt 

För att få respekt måste vi också visa respekt. När vi ska prata med andra människor är det viktigt att vi visar respekt för dem som personer. Även om vi inte håller med en person kan vi agera respektfullt gentemot personen. Tillsammans kan vi “agree to disagree”, alltså komma överens om att vi håller inte med varandra och det är okej!

 

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml