Radikal eller radikaliserad?

Är en radikal person samma som en radikaliserad? Det låter ju som det, men det finns en viktig skillnad. 

En radikaliserad person förespråkar våld som ett sätt att ändra samhället eller föra fram en viss politisk ideologi. En radikal person vill förändra något i grunden men behöver inte alls ha med våld att göra.

Radikala personer som vågar tänka utanför ramarna behövs ofta för att driva utvecklingen i samhället framåt. En radikal person kan vara en uppfinnare som tänker i nya banor eller en politisk kraft som förändrar gamla orättvisor.

En radikaliserad person vill också förändra samhället. Den stora skillnaden är att hen anser att vi behöver använda våld för att uppnå förändringen. En radikaliserad person är ofta med i, eller håller med (sympatiserar) med en våldsbejakande grupp. 

Att vilja ändra på på orättvisor och förändra samhället till det bättre är bra och behövs. Det handlar bara om hur man väljer att göra det. Det finns många sätt att förändra vårt samhälle radikalt utan att använda våld.

Förändra samhället utan våld

Nelson Mandela, Malala Yousafzai och Greta Thunberg är alla exempel på personer som har eller vill förändra samhället med hjälp av demokratiska medel.

Läs mer om dem här

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml