Reagera på radikalisering

Hur ska vi reagera om en kompis håller på att dras in i en extrem organisation? En bra strategi är att våga fråga men inte döma. Att vara kritisk men inte överge personen. Det är alltid viktigt att reagera på radikalisering.

Om vi behöver reagera på radikalisering eller inte är inte alltid lätt att veta. Det finns flera tidiga tecken som kan tyda på radikalisering. Alla tecken betyder såklart inte att personen håller på att radikaliseras och ibland är det svårt att veta.

Om vi känner personen är det bra att lyssna till hur hen resonerar innan vi väljer att reagera på radikalisering. Fråga hur personen tänker och känner och försök att inte döma eftersom det kan leda till att personen drar sig undan ännu mer. Om tonen blir alltmer aggressiv mot till exempel samhället, eller andra folkgrupper och hen börjar sprida konspirationsteorier omkring sig finns det anledning att reagera. Likaså om någon kommer till skolan eller jobbet med tröjor med rasistiska budskap eller gör hatiska och väldigt strikta tolkningar av religiösa skrifter.

Hur vi väljer att reagera på radikalisering beror naturligtvis på vilken relation vi har till personen. En bra grundregel är oavsett att hålla isär individ och åsikt. Med en kompis kan man vara tydlig med att “jag gillar dig som person men jag tycker inte om det du står för just nu”. De extrema grupperna vill att deras medlemmar ska överge sitt gamla liv. Därför kan det vara bra att försöka behålla någon form av relation till personen.

En person håller en annan persons hand i sina händer

Berätta för någon

Om vi inte är bekväma att själva prata med personen är ett bra sätt att reagera på radikalisering att berätta för någon annan. Om det handlar om en klasskompis eller arbetskamrat, prata med lärare, kurator, chefen eller någon annan du litar på. Hör du något som kan leda till hot eller våld - tveka inte att kontakta polisen. Du behöver inte vara säker, polisen avgör om det bör utredas. Kom ihåg att du också kan göra en anonym anmälan.

Så kan du reagera på radikalisering - en sammanfattning.
- Våga fråga
- Döm inte
- Skilj på individ och åsikt.
- Ta hjälp utav andra
- Om du hör något som kan leda till hot eller våld, kontakta polisen.

Det är sällan vi ångrar att vi ingripit och gjort något och ju tidigare desto bättre. Kom ihåg, att du väljer att reagera på radikalisering kan förhindra att någon dras in i en extrem och ofta farlig miljö.

 

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml