Vad är en stereotyp?

Vår hjärna är uppbyggd på så vis att vi snabbt skapar en bild av en situation eller en person för att veta hur vi ska agera. Forskning säger till och med att vi bedömer någon vi precis träffat på bara några sekunder. Detta gör hjärnan för vår överlevnad, och det görs instinktivt och oftast omedvetet. Vi har alltså fördomar om personer baserade på vilken stereotyper de passar bäst in i för att kunna veta hur vi ska tolka det de gör och hur vi ska agera kring dem. Fördomar kan vara positiva, men det är de negativa som gör mest skada.

Vad är en stereotyp? - Generaliseringar om egenskaper och beteenden

Fördomar grundar sig allt som oftast i stereotyper. Stereotyper betyder att det finns en bild av hur en viss grupp är eller borde vara. Denna bild är väldigt förenklad och generaliserad. Generaliseringarna är oftast kring hur personer är eller beter sig baserat på deras yttre attribut, som hur de ser ut, eller grupptillhörighet som exempelvis var de kommer ifrån, kön, eller sexuell läggning. Vissa människor är också mindre toleranta mot personer som tycker eller verkar annorlunda än dem ideologiskt eller värderingsmässigt. Vi människor har en tendens att favorisera personer som tillhör samma grupp som vi, och nedvärdera eller ha fördomar om personer som vi inte tillhör samma grupp som. Supporterkulturen i fotboll är ett tydligt exempel på detta. 

Vad är en stereotyp? - Exempel på stereotyper

En stereotyp kan exempelvis vara en idé om att människor från vissa länder är eller ser ut på ett visst sätt. Ett annat exempel är att politiker skulle vara lögnare -  tror vi på den stereotypen ser vi alla politiker på det sättet. Vissa stereotyper har vi skapat för oss själva och andra stereotyper är det många som delar, men de behöver för den sakens skull inte vara sanna. Det finns även stereotyper kring hur människor ser ut fysiskt som sedan kopplas till olika “icke önskvärda” egenskaper och beteenden. En sån stereotyp kan vara rasism. Sådana ogrundade stereotyper kan orsaka mycket smärta för de människor som utsätts.

Bilden visar en person med post-its bakom sig och på sitt ansikte, på ansiktet står det "

Vad är en stereotyp? - Kan bekräftas eller brytas

Stereotyper är ofta olika beroende på land och kultur, och de förändras över tid. Många gånger beror stereotyper som vi har på att vi inte träffat eller känner många som tillhör gruppen vi har fördomar kring och därför kan våra hjärnor generalisera för att vi lättare ska förstå oss på vår omgivning. När vi sen träffar en person från den gruppen kan stereotypen bekräftas eller brytas. Vi tenderar dock att leta efter bekräftelse på den stereotyp vi redan har om någon, på samma sätt som att vi tenderar att leta bekräftelse på fakta som vi redan tror är sant. 

Vad är en stereotyp? - Hur vi kan stå emot dem

Om en person eller grupp får en negativ stereotyp påverkar det deras anseende men kan också leda till att deras självkänsla och identitet skadas. På sikt kan detta leda till att personer hamnar i utanförskap eftersom vi påverkas av de negativa sakerna som vi fått höra om oss själva. Någon som exempelvis alltid fått höra att den är lat kan tillslut tycka att det är lönlöst att vara något annat än lat om omgivningen ändå tror så. Vi behöver därför vara medvetna om vilka fördomar och stereotyper som vi själva bär på, ifrågasätta om de verkligen stämmer, och säga ifrån när vi hör personer som uttrycker negativa stereotyper om andra.

Vad är en stereotyp? - Stereotyper i våldsbejakande gruppers propaganda

Stereotyper används för att rättfärdiga hat och våld mot individer och grupper. I våldsbejakande gruppers propaganda och hatbudskap går det ofta att urskilja hur stereotyper om människor används för att få den grupp eller individ som de anser som sin fiende att verka “dålig”, “skamlig” och mindre värd, för att vi ska sluta se den som en människa. På så sätt kan stereotyper användas  för att rättfärdiga hat och våld mot andra. 

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml