Vad är radikalisering?

Radikalisering är ett begrepp som det ofta pratas om i medier och inom politiken, men vad betyder radikalisering egentligen?

Radikalisering kallas det som händer när en person dras in i en extremistisk och ofta sluten våldsbejakande organisation. Hur lång tid det tar att radikaliseras är väldigt olika från fall till fall. För någon kan det gå på några veckor och för en annan kan det ta många år. För att svara på frågan “vad är radikalisering?” så kan det beskrivas som en resa där en bryter med den en är, ändrar sitt sätt att tänka och kanske byter kompisar och stil för att istället ansluta sig till en grupp som vill förändra samhället med hjälp av våld. 

 

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml