Hej yrkesverksam!

Även om Extremkoll främst riktar sig till unga så finns det mycket på hemsidan som kan passa dig som yrkesverksam också. Några av artiklarna är länkade längre ner här, men vi vill också tipsa dig om att titta runt på hemsidan för att lära dig ännu mer!

På denna delsida samlar vi också material och resurser riktade till dig som yrkesverksam, scrolla ner så hittar du föreläsningar och annat som kan stötta dig i din yrkesroll.

Klassrumsmaterial

På vår sida för utbildningar och klassrumsmaterial finns resurser och lektionsunderlag samlade för dig som arbetar med barn och unga i skolmiljö. Det är sånt material som vi tycker främst borde användas på en fysisk plats där en ledare kan fånga upp känslor och tankar på ett annat sätt än online. Sidan är under uppbyggnad och mer kommer att läggas till framöver.  

Symbolbibliotek

Känner du som yrkesverksam att du behöver få extremkoll på symboler och förkortningar som används inom de extremistiska miljöerna? Agera Värmland har tagit fram ett symbolbiblioteket som syftar till att utbilda kring och förenkla identifiering av symboler som rör extrema organisationer. För att få åtkomst till biblioteket, skriv ditt namn och din yrkesroll i kontaktformuläret nedan, så återkommer vi med en länk. 

Radikaliseringsprocessen - vad är det?

Varför hamnar vissa personer i våldsbejakande grupper? Lars Stiernelöf förklarar i denna korta föreläsning det vi brukar kalla för "radikaliseringsprocessen" - hur kan vi förstå processen av att bli radikaliserad och vilka riskerar att bli det? 

Hur ska jag bemöta en person som befinner sig i våldsbejakande extremism?

Hur ska vi på bästa sätt nå och stötta en individ som befinner sig i en extremistmiljö? Möjligheterna finns i mötet, och hur vi sköter bemötandet av personen är av största vikt. Lars Stiernelöf från Agera Värmland ger dig här sina tips och råd kring som du som yrkesverksam som möter personer som befinner sig i en extremistmiljö kan ha med dig för att känna dig tryggare och bättre rustad i mötet med din klient.

Föreläsning: Preventing Youth Violence and Child Criminal Exploitation

Varför hamnar unga människor i våldsmiljöer eller våldsbenägenhet? Hur vi kan arbeta för att stärka barn och ungdomar samt förebygga att de utnyttjas?

Alyas Karmani är ledande psykolog inom radikalisering och våldsbejakande extremism från Storbritannien. Alyas Karmani har under många år arbetat på frontlinjen och har bland annat varit expertvittne i flera rättegångar, arbetat med avradikalisering samt utbildat både individer, familjer och yrkesverksamma. Hör honom i denna föreläsning gå igenom hur du kan arbeta förebyggande mot olika typer av våld bland unga.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml