Utbildningar och klassrumsmaterial

Här samlar vi resurser, utbildningar och klassrumsmaterial för dig som yrkesverksam, som du kan använda för att fortbilda dig själv eller som stöd i klassrummet.

Det finns en uppsjö av lektionsmaterial från olika aktörer, och här samlar och sorterar vi material från både oss och andra, som vi tror kan vara relevant för dig för att lyfta olika ämnen kopplade till våldsbejakande extremism, källkritik och demokrati med dina elever. 

Källkritik och informationskunskap

En viktig aspekt för att motverka våldsbejakande extremism och stötta unga i dagens samhälle är att utbilda och diskutera tillsammans med dem kring frågor som källkritik, källtillit och medie- och informationskunnighet (ofta förkortat till MIK). Här samlar vi klassrumsmaterial och resurser för dessa frågor!

Introduktion till källkritik och källtillit

Årskurs 7 - 9

Informationskunskap

Källkritik

Lektionspaket där eleverna får fundera på när det är viktigt att vara källkritisk samt reflektera kring det begreppet källtillit. Materialet kommer från Internetstiftelsen.

Källkritik, historiebruk och rasism

Årskurs 7 - 9

Gymnasiet

Informationskunskap

Källkritik

Mänskliga rättigheter

Interaktivt klassrumsmaterial där eleverna får öva sina förmågor av att vara källkritiska och hantera information, åsikter och värderingar. Övningarna är kopplade till historiebruk och rasism. Materialet kommer från Forum för levande historia.

Påverkan - videoavsnitt om påverkan, budskap och filterbubblor

Årskurs 7 - 9

Gymnasiet

Informationskunskap

Källkritik

Avsnitt från programserien Perspektiv på världen, där ämnen som fejknyheter, algoritmer, budskap och påverkan tas upp. Medföljande lärarhandledning finns. Matrerialet kommer från UR.

Att vara vaksam - Videoavsnitt om fake news och åsiktspåverkan i valrörelser

Årskurs 7 - 9

Demokrati

Gymnasiet

Källkritik

Avsnitt från programserien Har jag något val?, där påverkan, opinionsbildning och manipulation vid allmänna val tas upp. Medföljande elevblad finns. Materialet kommer från UR.

Mänskliga rättigheter och demokrati

Att upprätthålla våra mänskliga rättigheter och att tro på allas lika värde är inte värderingar som våldsbejakade extremister skriver under på. De är viktiga frågor för demokratin, skolan och unga att känna till och stärkas upp i. Här samlar vi klassrumsmaterial och resurser för dessa frågor!

Rättigheter nu!

Demokrati

Gymnasiet

Mänskliga rättigheter

Kunskapsbank med information, övningar, filmer och presentationsmaterial om mänskliga rättigheterna och människorättskränkningar. Materialet kommer från Amnesty International.

Demokratiska samtal

Årskurs 7 - 9

Bemötande

Demokrati

Gymnasiet

Mänskliga rättigheter

Interaktiv lektion i demokratiska samtal där dina elever får ta ställning i svåra demokratiska frågor och samtidigt öva sin samtalskompetens. Materialet kommer från Forum för levande historia.

Konsten att inkludera

Demokrati

Gymnasiet

Mänskliga rättigheter

Övningar för klassrummet med det övergripande temat att öva på konsten att inkludera och tolerera varandra genom konkreta verktyg för att höja kunskaperna om demokrati och mångfald. Syftet med detta material är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och FN:s arbete mot rasism. Materialet kommer från FN-förbundet.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml