Propaganda hos våldsbejakande grupper

För att övertyga sig själva och andra om att ens våldsbejakande ideologi är rätt så beskriver extremistgrupper världen på ett sätt som bekräftar deras handlande och tänkande. När du väl genomskådat retoriken och taktikerna så är det enklare att känna igen olika typer av propaganda hos våldsbejakande grupper. Att förstå och känna igen taktiker som extremistiska grupper använder sig av hjälper oss att kunna stå emot hatbudskap och säga ifrån när vi ser något. Här tittar vi närmare på propaganda hos våldsbejakande grupper och sätt extremistiska grupper jobbar för att sprida ett hatiskt budskap och narrativ. 

Riktar hatet mot någon annan - propaganda hos våldsbejakande grupper

Propaganda hos våldsbejakande grupper - Riktar hat mot “de andra”

Ett klassiskt exempel på propaganda hos våldsbejakande grupper är att använda och promota ett vi-och-dem-tänk. Det innebär att en bygger upp en tanke om att det är vi mot dem. Vi som är bra mot dem som är dåliga. “De andra” kan vara lite olika grupper beroende på vilken extremistisk grupp vi kollar på, men tittar du efter så hittar du ofta ett “de andra”. Den extremistiska gruppen riktar ofta sitt hat mot “de andra”, de menar att den andra gruppen är på ett visst sätt. Detta görs för att rättfärdiga sitt hat på gruppen. Extremistiska grupper pratar om “de andra” på ett sätt som om de inte vore människor, utan som om det vore djur eller objekt. Detta kallas att avhumanisera. Det gör det lättare att vara hatisk och våldsam mot en viss grupp. Om vi inte tror att de är människor på samma sätt som oss, så har vi lättare att göra omänskliga saker mot dem. På detta sätt pratar extremistgrupper när de rekryterar nya medlemmar, de avhumaniserar och nedvärderar “de andra” tills personen de försöker rekrytera tror på dem och deras verklighetsbeskrivning. 

Propaganda hos våldsbejakande grupper - “Det var bättre förr”

Vi har alla hört någon säga “det var bättre förr” någon gång. Det är också något som extremister pratar mycket om, och en förklaring av världen som vi kan hitta i propaganda hos våldsbejakande grupper. Det betyder inte att alla som tycker att det var bättre förr är medlemmar i en extremistorganisation. Däremot kan det vara bra att vara vaksam om vi hör sådana uttalanden eller ser dem på nätet. Extremistgrupperna menar många gånger att det fanns en tid för längesen där deras grupp eller ideologi var störst, bäst och vackrast. De utbildar sina medlemmar om denna tiden, då de menar att andra har strukit den vinkeln ur historien. De skyller också på andra för att deras grupp inte längre är så stor som de menar att den en gång var. Extremistgrupperna menar ofta att det är “den andres” fel att deras grupp föll ner från sin höga position.

Ett exempel på detta är att högerextrema grupper påstår att det var en stark ekonomi, låg arbetslöshet och mycket hälsosamma människor i Tyskland under nazitiden. Detta för att glorifiera den perioden och få den att låta bra och som något att vilja ha igen.

Offerkoftan på - Propaganda inom våldsbejaknde extremism

Propaganda hos våldsbejakande grupper - Offerrollen

Något våldsbejakande extremistiska grupper ofta gör är att se sig själva som ett offer. De upplever och menar att omvärlden utsätter dem för saker vilket gör dem till offer. Med detta synsätt rättfärdigar de att de använder våld mot dem som de anser är förtryckare. Detta narrativ använder de sig även av när de värvar och rekryterar nya medlemmar. Att ta på sig en offerkofta är alltså ett typexempel på propaganda hos våldsbejakande grupper. Ibland kan vi alla känna att världen är emot oss, vissa känner det mer än andra. Om någon då kommer och säger att “sådana som oss” är förtryckta så kan vi känna att lösningen är att slå tillbaka genom att vara med extremistgruppen. 

Propaganda hos våldsbejakande grupper - Överlägsenhet genom biologiska faktorer

Ett annat exempel på hur propaganda hos våldsbejakande grupper rättfärdigar gruppens handlingar och åsikter kan vara att hävda att de är överlägsna, och att de föddes till det. De kan påstå att de föddes med vissa saker som gör att de är överlägsna och bättre än andra, det kan vara saker som deras hudfärg eller kön exempelvis. I dessa fall använder gruppen sig utav “forskning”, alltså inte riktig forskning, som visar att deras vinkel av verkligheten är rätt. Ibland kan de använda sig av vetenskapligt riktig forskning men endast välja ut vissa delar eller ta det ur sitt sammanhang för att visa sin poäng. Det är inte ovanligt att gruppen rankar människor utifrån påståenden om människors intelligens, moral och kultur beroende på exempelvis deras etnicitet. Dessa påståenden saknar grund men hjälper den extrema gruppen att rättfärdiga sina handlingar. 

Högre syfte - Propaganda hos våldsbejakande grupper

Propaganda hos våldsbejakande grupper - Överlägsenhet genom ett högre syfte

Det är inte ovanligt att det i propaganda hos våldsbejakande grupper påstås att just de finns till på grund av ett högre syfte. De kan mena att de är överlägsna andra människor på grund av religiösa gudomliga grunder, eller för att de har vackra mål för mänskligheten. De påstår att de utför våldshandlingar för att de måste göra det på grund av sitt högre syfte. De hävdar att de är överlägsna andra, smartare och mer upplysta, de påstår sig ha hittat “rätt väg”. Denna typ av retorik och propaganda hos våldsbejakande grupper kan locka personer att gå med, för med den logiken blir du överlägsen alla andra bara genom att ansluta dig! Du och din grupp är de utvalda!

Propaganda hos våldsbejakande grupper hjälper gruppen att enas kring sitt synsätt på verkligheten och världen, och används som ett verktyg för att övertyga, normalisera och få fler att hålla med dem. När du synar deras budskap och kan känna igen vanliga exempel på propaganda hos våldsbejakande grupper, är det enklare att stå emot den förenklade synen på världen som deras hatbudskap erbjuder.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml