Hej anhörig!

Är du som vuxen orolig för ett barn eller undom som står dig nära? Oavsett vem du är och vem du är orolig för så finns den här sidan för dig. Det finns ett stödmaterial för dig som anhörig, med konkreta tips och råd för hur du ska ska bemöta din ungdom. Här har vi också samlat alla artiklar som vi tror kan ge dig svar på olika frågor. Du hittar bland annat information om de olika extremistmiljöerna och du kan lära dig mer om hur du som anhörig kan agera.

Får du inte svar på det du undrar över? Hör av dig till oss! 

Behöver du stöd? Här hittar du var du kan vända dig! 

Vägledning för anhöriga till unga i riskzon för radikalisering

Flamman SFCs socionom Sofia Sarstedt ger dig som är orolig för ett barn eller ungdom i din närhet stöd, råd och vägledning.

Stöd till dig som är förälder och anhörig

Är du orolig att för ditt barn riskerar att radikaliseras, det vill säga riskerar att hamna i politisk eller religiös extremism? Här kan du skaffa dig kunskap om extremism, varningstecken samt hitta information kring var du kan vända dig för att få stöd och råd kring din oro. Extremkoll har även tagit fram en förälder- och anhörigguide för dig i hur du kan samtala med ditt barn och var du kan söka ytterligare stöd om du orolig att för ditt barn riskerar att radikaliseras eller hamna i politisk eller religiös extremism. Du kan ladda ner den, men läs gärna igenom informationen på denna sidan först.

Att vara barn och ungdom i dagens samhälle är inte enkelt, vilket också kan innebära att det är svårt att vara förälder eller anhörig. Vi lever i ett samhälle med ett ständigt flöde av information, där man som ungdom försöker hitta vem man är. Som förälder eller anhörig har du därför en väldigt viktig roll för ditt barn eller ungdom. Du kan vara en stöttande vuxen som uppmärksammar förändringar och svårigheter för ditt barn och känna in hur ungdomen mår. 

Första steget är att bli medveten om hur betydelsefull just du som anhörig är för att hjälpa och stötta ungdomen. Det andra steget är att få kunskap om var du kan ta hjälp och stöd om har funderingar kring tecken på radikalisering hos ditt barn. Kom även ihåg att ett förändrat beteende med ökat politiskt eller religiöst intresse hos din ungdom inte behöver vara något negativt, men att du med mer kunskap har lättare att avgöra om ditt barn är på väg in i radikalisering och om du behöver ta hjälp av en stödverksamhet. 

Börja därför med att kika på några av följande länkar. Du kan även ta del av personliga berättelser längre ner, och sist på vilka varningstecken man kan vara uppmärksam på hos ett barn eller ungdom.

Personliga berättelser - Peter

Peter Sundin har erfarenheter från Vit makt-rörelsen.

Personliga berättelser - Peter

Peter Sundin: "Därför drogs jag till vit makt-miljön"

Personliga berättelser - Shahid

Shahid Butt har erfarenheter från religiös profilerad extremism

 

“Det är inte våra barn vi slutar älska, men deras beteende” 

 


Varningstecken och beteende - var går gränsen…?

Ta avstånd från åsikterna/beteendet - men inte från ert barn

Efter att vi har fått kunskap om vad som är extremism och olika sätt att hamna i radikalisering är nästa steg att titta på varningstecken som kan tyda på att barnet har åsikter eller tankesätt som kan leda till extremism. Det viktigaste är att du som förälder eller anhörig har mod att lyssna på din magkänsla om att något inte står rätt till. 

Det är även bra att komma ihåg att dessa varningstecken i grunden är tecken på att ett barn eller ungdom inte mår bra, och att du som anhörig/förälder inte ska vara dömande mot ditt barn. 

Varningstecken

Vi tänker att det är viktigt för dig som förälder eller anhörig att veta att det inte finns en specifik väg in i radikaliseringsprocesser och att tecknen kan se olika ut för olika personer. Det man kan vara uppmärksam på är att förändringarna när det gäller radikalisering ofta ökar och blir mer tydliga med tiden. 

extremkoll.se mönster ljus

Beteende - Varningssignaler

Här finns för dig som anhörig listat olika tecken i barnets eller ungdomens beteende som du kan använda som en riktlinje om du är orolig för att ditt barn håller på att radikaliseras. Dessa beteenden behöver inte betyda att ungdomen har börjat en radikaliseringsprocess eller är i risk för det, men det är varningstecken för att något kanske inte står rätt till. 

Beteende - Varningssignaler

Pratar mycket om konspirationsteorier, om bevisen eller bristen på bevis.

Beteende - Varningssignaler

Tror inte på rättsstaten. Är väldigt misstänksam och kritisk mot samhället i stort.

Beteende - Varningssignaler

Ger sig själv rätten att gå före lagen. Har starka åsikter kring frågor som rör politik, religion eller ideologi, och blir lätt irriterad när åsikterna ifrågasätts.

Beteende - Varningssignaler

Plötsligt ändrad musikstil & klädstil. Uttrycker fördomar och använder hatfullt språk.

Beteende - Varningssignaler

Byter vänner och umgänge: ofta sker detta rätt snabbt - och ungdomen vill inte prata om vad den gör.

Beteende - Varningssignaler

Ingår i olika grupper och diskussionsforum på sociala medier (inbjudan kan komma via exempelvis spel och verka helt oskyldigt).

Beteende - Varningssignaler

Lever ett “dubbelliv”.
Döljer vilka webbplatser som har besökts. Spenderar mer tid online, speciellt på natten.

Beteende - Varningssignaler

Isolerar sig, drar sig undan och pratar mindre med vänner och familj.

Beteende - Varningssignaler

Ungdomen är ofta övertygad om att det bara finns en sanning som är rätt.

Beteende - Varningssignaler

Är utåtagerande.

Beteende - Varningssignaler

Ett “krig” mot världen. Talar om världen i extrema termer där allt är svart och vitt, gott och ont, vi mot dem.

Pappa och son pratar

Guide till föräldrar och anhöriga - PDF att ladda ner

Extemkoll har tagit fram en förälder- och anhörigguide för dig med fler och mer djupgående verktyg i hur du kan samtala med ditt barn samt var du kan söka ytterligare stöd om du orolig för att ditt barn riskerar att radikaliseras eller hamna i politisk eller religiös extremism.

PDF: Guide till föräldrar och anhöriga

Om du nu efter att ha fått mer kunskap om extremism samt fått en överblick på tecken på radikalisering fortfarande har en oro för ditt barn kan du kontakta någon av alla de stödverksamheter som finns, som kan hjälpa dig med din oro och hur du kan gå vidare. Tänk på att det är bättre för ditt barn att be om stöd för tidigt än för sent, och det finns inga frågor som är för små att ställa. Här hittar du kontaktuppgifter till olika verksamheter som finns till för dig!

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml