Propaganda genom tiderna

Propaganda har använts i många länder vid flera tillfällen. Här får du några exempel på hur propaganda sett ut genom tiderna. 

Nazityskland

Under åren 1933-1945 använde nazistpartiet i Tyskland propaganda för att bland annat sprida antisemitism, alltså hat mot judar, i landet. Nazisterna inrättade ett propagandaministerium som leddes av Joseph Goebbels där uppgiften var att sprida falska rykten om judar och samtidigt ge en bild av den ariska rasen som den perfekta och fulländade. När andra världskriget bröt ut 1939 var det också viktigt att sprida bilden av den tyska militärmakten som omöjlig att besegra. Propagandan under åren innan och under kriget spelade en viktig roll för att göra Förintelsen möjlig.

Propaganda från nazityskland

På postern står det: “NSDAP (=Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet, alltså nazisternas parti i Tyskland) säkrar folkgemenskapen - Nationalkamrater, om du behöver råd och hjälp, kontakta din lokala grupp” 

Sovjetunionen

I det kommunistiska Sovjet använde regimen propaganda för att ge en bild av att kommunismens tankar och idéer var det enda rätta. Det blev till och med straffbart att ha andra åsikter eller hålla med andra politiska ideal. Än idag förekommer detta i länder med diktatur.

Propaganda från det kommunistiska Sovjet

På postern står det: “Kamrat Lenin städar bort smuts från jorden”

 

Nationens överhuvud på mynt och tavlor

Sveriges kung Carl XVI Gustav finns avbildad på våra mynt, och samma trend att avbilda sin ledare syns i flera kulturer. Att se sitt lands överhuvud på statyer, tavlor och mynt påverkar befolkningen att dels veta att detta anses vara en viktig person, men också att tänka att den personen borde respekteras. 

Bild på staty

Staty av romerska kejsaren Augustus. Foto: I, Sailko / CC BY-SA

Tjalla inte!

Det är ofta tydligt vid just krig hur påverkansarbete kring gemenskap och hålla ihop befolkningen, ofta mot en gemensam fiende, sker genom propaganda. I Sverige är kampanjen “En svensk tiger” ett känt exempel, som både kan symbolisera nationell styrka med det mäktiga djuret tiger, men också är en lek med ord om att man ska tiga och vara tyst. Under andra världskriget skapades kampanjen av en svensk myndighet för att informera och påverka svenskarna om att inte tala om sådant som, i fel öron, skulle kunna skada landet under krigstiderna. Liknande kampanjer finns från andra länder, till exempel slogan “Loose lips might sink ships” från USA.

Poster där ett skepp sjunker och det står "loose lips might sink ships"

Memes

Idag sker mycket systematiskt propagandaarbete via sociala medier. Memes är ett effektivt sätt att koka ner ett budskap på. Det använder ofta humor och satir, vilket också är ett slagkraftigt sätt att sprida sina tolkningar på. Bakom skratten kan ibland även rätt skrämmande synsätt spridas och normaliseras. Alla memes är såklart inte uttänkt propaganda, men det kan vara ett mycket effektivt sätt att sprida sin uppfattning på. 

Propaganda genom tiderna - exempel på memes för/emot veganism

Exempel på två memes, emot och för vegansk kost. 

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml